Του Σπύρου Δημητρέλη
Σε μια μεγαλοπρεπή φούσκα που επιτηδευμένα από την κυβέρνηση είναι πολύ πιθανό να σκάσει στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης, είναι πολύ πιθανό να εξελιχθούν τα περιβόητα αντίμετρα της λιτότητας. Τα ψιλά γράμματα της συμφωνίας, σε συνδυασμό με την εμπειρία από τον τρόπο που έχει συμπεριφερθεί η ελληνική οικονομία τα χρόνια της κρίσης, δεν αποτελούν λόγους μεγάλης αισιοδοξίας για εφαρμογή αντίμετρων που θα ακυρώσουν τις επιπτώσεις της λιτότητας.