Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Μερικές αλήθειες για το χρέος


του Άγη Βερούτη

Πες "αλεύρι"!
Περί χρέους.

Η αλήθεια είναι ότι το '10 μηδέν (0.00) από το χρέος μας ήταν προς άλλα κράτη, δηλαδή διακρατικό.
Ήταν προς διεθνείς και ελληνικές ιδιωτικές τράπεζες που κινδύνευαν μ ε μηδενισμ ό των κεφαλαίων τους και ανακεφαλαιοποίηση με νέους μετόχους από ένα τυχόν ελληνικό PSI.

Όπως η Deutsche Bank του πολλά βαρύ κ. Akkerman ο οποίος ήρθε προσωπικά να ευχαριστήσει τον ΓΑΠ στο Μαξί μου, και του έδωσε και μ ετάλλιο γιατί τον έσωσε από αυτό που έπαθαν οι ελληνικές τράπεζες λίγο μ ετά.

Τότε λοιπόν, οι εταίροι είπαν " μην ανησυχείτε, βάλτε πλάτη τώρα να σώσουμ ε ...
τις δικές μας τράπεζες από τις μ αλακίες σας, και θα σας βοηθήσουμ ε εμ είς μετά, με μ ειώσεις και κουρέ ματα και χα μηλά επιτόκια."

"Trust me..."

Για την ακρίβεια, από τα 240 δις ευρώ του ση μερινού ελληνικού διακρατικού χρέους, μ όνο τα 22-30 δις πήγαν για κάλυψη πρωτογενών ελλειμ άτων της ελληνικής οικονομ ίας, ενώ από τα ρέστα, περί τα 200 δις ήταν το bail-out των ξένων τραπεζών.

Αυτά τα χρήμ ατα χρεώθηκαν ολόκληρα στους Έλληνες ψηφοφόρους, που ψηφίσανε τους πολιτικούς που σώσανε κατά προτεραιότητα τις ξένες τράπεζες από την ανακεφαλαιοποίηση που χρειάστηκαν οι δικές μ ας, οι οποίες εξαιρέθηκαν από την κίνηση αυτήν.

Αντίθετα, στο Ελληνικό PSI του Βενιζέλου-Παπαδή μου, οι ελληνικές τράπεζες αλλάξανε χέρια-μ ετόχους επειδή δάνειζαν το αδηφάγο ελληνικό δημόσιο, ενώ ο έλληνας φορολογούμ ενος αναγκάστηκε να τις αγοράσει ακριβότερα από ύψος των ο μολόγων που κουρεύτηκαν. αυτή ήταν μ ια
λογιστική κίνηση με επικοινωνιακό χαρακτήρα. Μοναδικός χαμένος ο μικρομέτοχος των ελληνικών τραπεζών και ο Έλληνας φορολογούμενος.

Το θέ μα είναι ότι οι ίδιοι εταίροι που υποσχέθηκαν στον ΓΑΠ ότι "θα το φτιάξουνε το θέμ α αργότερα", ξαναϋποσχέθηκαν το ίδιο στον Σα μαρά και έκαναν πίσω, και τώρα θα κάνουνε το ίδιο και στον Τσίπρα.

Έρμ η Ελλάδα, που έμ πλεξες για τα λεφτά που κάπως κάποιοι τα βλέπουνε να "υπάρχουν", όταν ψω μολυσσάς στα πεζοδρόμια...!!!

...το φελέκι μου!

Πηγή: freepen.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...